Fri Bike Shop – video promo til Instagram 1080 x 1080 px

Udarbejdet som Facebook/SoMe promovering til

www.fribikeshop.dk 

Husk at skrue op for lyden.